برگزاری کلاسهای آموزش هیدرولیک برای شرکت ها و موسسات در تهران و یا در محل شرکت ها