اخبار شرکت

حضور هیدروآزما در نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش 96

حضور هیدروآزما در نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش 96، این نمایشگاه از تاریخ 21 تا 23 آذرماه 96 با حضور جمعی از شرکتها و ارگانهای داخلی و شرکتهای خارجی برگزار گردید. شرکتهایی از کشورهای آلمان، هلند، ایتالیا، چین، ترکیه و ... در این نمایشگاه حضور داشتند. شرکت هیدرو آزما با ارائه توانمندیهای خود در زمینه تامین، تعمیر و تست تجهیزات هیدرولیکی مانند پمپ هیدرولیک و هیدروموتور در این نمایشگاه حضوری فعال داشت.