« تعمیر پمپ هیدرولیک دنیسون  ــــ مدل P30 »

تعمیر و بازسازی و تست در شرکت هیدروآزما

پمپ هیدرولیکی دنیسون پس از تشکیل پرونده و اختصاص کد، ابتدا با دستگاه، شست و شو داده شده و سپس جهت عیب‌یابی به واحد فنی ارجاع گردید. سپس کارشناسان هیدروآزما پس از دمونتاژ کامل پمپ هیدرولیکی ضمن شست‌و‌شوی قطعات آن، تمامی قطعات پمپ از جمله روتور، پیستون، کفشک‌ها، پلیت‌ها و ... را مورد بررسی فنی قرار دادند که پس از عیب‌یابی اولیه و تأیید مشتری، عیب‌های موجود برطرف و پمپ هیدرولیکی Denison مونتاژ گشت پس از اتمام فرایند تعمیر، پمپ هیدرولیکی جهت تست و تنظیم به واحد تست انتقال یافت. کارشناسان واحد تست ضمن انجام تست و تنظیمات مربوطه، از مراحل تست تصویربرداری و همچنین داده‌های مربوطه را به‌صورت آنلاین در سیستم ثبت می‌کنند. سپس پس از اتمام تست و تأیید صحت عملکرد و بازدهی مورد نظر، پمپ بسته‌بندی شده و گزارش تست به‌همراه نمودار تحویل مشتری می‌گردد.

تعمیر پمپ هیدرولیکتعمیر پمپ هیدرولیکتعمیر پمپ هیدرولیک

تعمیر پمپ هیدرولیکتعمیر پمپ هیدرولیکتعمیر پمپ هیدرولیک

تعمیر پمپ هیدرولیکتعمیر پمپ هیدرولیک

مطالب بیشتر

تعمیر پمپ هیدرولیک دنیسون ــــ مدل P30

تعمیر هیدروموتور پیستونی شعاعی برند Staffa