شرکت هیدرو آزما - صنایع فولادشرکت هیدرو آزما - صنایع فولاد

از جمله موارد استفاده از هیدرولیک می‌توان به فشار زياد براي کشش آهن يا فلزات ديگر و تخليه کوره‌ها در ذوب آهن اشاره نمود.