#6507
مشارکت کننده

هیدروتست خلاصه شده‌ی دو کلمه هیدرولیک و تست است و به معنی تست تجهیزات هیدرولیک