شرکت هیدرو ازما با برگزاری دوره های آموزش تخصصی هیدرولیک در تلاش است سطح علمی و تخصصی پرسنل خود را ارتقا دهد.
برگزاری کلاسهای آموزشی هیدرولیک در شرکت هیدرو آزما