اخبار شرکت

طراحی و ساخت پاورپک هیدرولیک توسط شرکت هیدروآزما

توضیحات پاورپک هیدرولیک

حداكثر فشار: 420 bar
توان: 55 kW
ظرفيت مخزن: 500 Lit
داراى سيستم خنك كارى و فيلتراسيون
مجهز به شير كنترل پروپرشنال برقى و اهرمى
داراى سيستم هاى حفاظتى و ايمنى
مجهز به كابين اپراتورى و تهويه مطبوع
كاربرى: راه اندازى جك فريمِ micro TBM