دوره آموزشی هیدرولیک صنعتی مقدماتی(عمومی)

مدرس : آقای دکتر شیخ داودی(استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز)، مهندس رجبی پور و مهندس سعیدی گروه : هیدرولیک صنعتی مقدماتی(عمومی) مدت زمان: ۲۴ ساعت(سه روز) ظرفیت : ۱۰ نفر محل برگزاری: شرکت هیدرو آزما برای اطلاعات بیشتر  تماس بگیرید سرفصل این دوره  شامل مباحث: شناخت علائم و استاندارد های قطعات هیدرولیکی: اصول و عملکرد شیرها، معرفی انواع شیرها، معرفی انواع

دوره آموزشی هیدرولیک صنعتی مقدماتی(کاربردی) ویژه شرکت‌ها

مدرسان : آقای دکتر شیخ داودی(استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز)، مهندس رجبی پور و مهندس سعیدی گروه : هیدرولیک مقدماتی(کاربردی) مدت زمان: ۲۴ ساعت(سه روز) ظرفیت : ۱۰ نفر برای اطلاعات بیشتر  تماس بگیرید