تعمیر پمپ‌ و تجهیزات هیدرولیکی در شرکت هیدروآزما

شرکت هیدروآزما در زمینه تعمیر و تست انواع تجهیزات سیستم هیدرولیک شامل انواع پمپ های پیستونی، انواع هیدروموتورها و شیرها از برندهای مختلف شامل Rexroth، Linde، Kawasaki، Komatsu، Denison، Parker، Brueninghaus، Caterpillar، Sauer Danfoss، Vickers، Liebherr  و... فعالیت مینماید.

 تعمیر پمپ هیدرولیک ـ شرکت هیدروآزما مراحل کار 

در ابتدای ورود تجهیز هیدرولیکی به کارگاه، تشکیل پرونده شده و یک کد به تجهیز اختصاص یافته و در صورت نیاز به شست و شو، با دستگاه شست و شو داده خواهد شد. سپس درصورت نیاز به تست به واحد تست و تنظیم و در صورت تعمیر به واحد فنی مربوطه جهت عیب‌یابی اولیه انتقال می یابد. کارشناسان هیدروآزما پس از دمونتاژ و بررسی کامل قطعات و عیب یابی اولیه، گزارش مربوطه را به اطلاع مشتری می رسانند تا در صورت موافقت، فرایند تعمیر آغاز گردد. پس از تعمیر و رفع عیب، تجهیز هیدرولیکی مونتاژ و جهت صحت عملکرد و بازدهی موردنظر مورد تست قرار می‌گیرد. هم‌زمان با تست و تنظیم از مراحل تست تصویربرداری و داده‌های مربوطه به‌طور آنلاین در سیستم ثبت خواهد شد. پس از اتمام کار، تجهیز هیدرولیکی بسته‌بندی و گزارش تست به همراه نمودارهای مربوطه از جمله بازده حجمی در فشارهای تست شده تحویل مشتری می‌گردد.

از جمله امکانات و تجهیزات موجود در شرکت هیدروآزما دستگاه تست دینامیکی تجهیزات هیدرولیک، ماشین تراش، دستگاه لپینگ، دریل ستونی ، دستگاه شست‌وشوی اتوماتیک و ... می‌باشد.

  خدمات شرکت هیدروآزما 

شرکت هیدروآزما با هدف جلب رضایت مشتری قدم برداشته و همواره سعی بر این داشته مشتری را از تمام مراحل انجام کار مطلع سازد. در همین راستا اقدامات زیر همواره انجام می گیرد:

۱- ثبت داده‌های مربوط به تست جهت ارائه گزارش به همراه نمودارهای مورد نیاز

۲- انجام تنظیمات مربوطه بنا به درخواست مشتری

۳- تصویربرداری و فیلم‌برداری از مراحل تست و تنظیم تجهیز جهت ارائه به مشتری

 در ادامه نمونه هایی از تعمیرات و تست‌های انجام شده توسط کارشناسان شرکت هیدروآزما جهت آشنایی با نحوه تعمیر و تست آورده خواهد شد.

 « تعمیر پمپ هیدرولیک دنیسون مدل P30 » 

 تعمیر و بازسازی و تست در شرکت هیدروآزما 

تعمیر پمپ هیدرولیک دنیسون مدل P30تعمیر پمپ هیدرولیک دنیسون مدل P30تعمیر پمپ هیدرولیک دنیسون مدل P30پمپ هیدرولیکی دنیسون پس از تشکیل پرونده و اختصاص کد، ابتدا با دستگاه، شست و شو داده شده و سپس جهت عیب‌یابی به واحد فنی ارجاع گردید. سپس کارشناسان هیدروآزما پس از دمونتاژ کامل پمپ هیدرولیکی ضمن شست‌و‌شوی قطعات آن، تمامی قطعات پمپ از جمله روتور، پیستون، کفشک‌ها، پلیت‌ها، رگلاتور، بالانسر و ... را مورد بررسی فنی قرار دادند که پس از عیب‌یابی اولیه و تأیید مشتری، عیب‌های موجود برطرف و پمپ هیدرولیکی Denison مونتاژ گشت.
تعمیر پمپ هیدرولیک دنیسون مدل P30تعمیر پمپ هیدرولیک دنیسون مدل P30 تعمیر پمپ هیدرولیک دنیسون مدل P30پس از اتمام فرایند تعمیر، پمپ هیدرولیکی جهت تست و تنظیم به واحد تست انتقال یافت. کارشناسان واحد تست ضمن انجام تست و تنظیمات مربوطه، از مراحل تست تصویربرداری و همچنین داده‌های مربوطه را به‌صورت آنلاین در سیستم ثبت می‌کنند. سپس پس از اتمام تست و تأیید صحت عملکرد و بازدهی مورد نظر، پمپ بسته‌بندی شده و گزارش تست به‌همراه نمودار تحویل مشتری می‌گردد.                                               
تعمیر پمپ هیدرولیک دنیسون مدل P30تعمیر پمپ هیدرولیک دنیسون مدل P30تعمیر پمپ هیدرولیک دنیسون مدل P30

مزایای تست تجهیزات هیدرولیک در شرکت هیدروآزما                                                                                                                                              

 « تعمیر هیدروموتور پیستونی شعاعی برند  Staffa» 

  تعمیر و بازسازی و تست در شرکت هیدروآزما 

تعمیر هیدروموتور پیستونی شعاعی Staffa تعمیر هیدروموتور پیستونی شعاعی Staffa تعمیر هیدروموتور پیستونی شعاعی Staffa هیدروموتور استافا staffa  پس از تشکیل پرونده و اختصاص کد، ابتدا با دستگاه، شست و شو داده شد سپس جهت عیب‌یابی به واحد کارشناسان تعمیر ارجاع گردید. کارشناسان هیدروآزما پس از دمونتاژ کامل هیدروموتور ضمن شست‌و‌شوی قطعات آن، تمامی قطعات هیدروموتور از جمله شفت اصلی، بلبرینگ، سیلندر، پیستون و کفشک‌ها، اسپول و ...  را مورد بررسی قرار دادند. پس از عیب‌یابی اولیه و تأیید مشتری، کارشناسان

تعمیر هیدروموتور پیستونی شعاعی Staffa تعمیر هیدروموتور پیستونی شعاعی Staffa تعمیر هیدروموتور پیستونی شعاعی Staffa واحد تعمیر عیب‌ های موجود را برطرف و بلافاصله پس از اتمام تعمیر و مونتاژ آن جهت تست و تنظیم به واحد تست انتقال یافت. کارشناسان واحد تست ضمن انجام تست و تنظیمات مربوطه، از مراحل تست تصویربرداری انجام داده و همچنین داده‌های مربوط به تست به‌صورت آنلاین در سیستم ثبت گردید. سپس پس از اتمام تست و تأیید صحت عملکرد و بازده حجمی مورد انتظار، هیدرومو تور رنگ آمیزی و بسته بندی شده سپس با گزارش تست به‌همراه نمودار تحویل مشتری می‌گردد.                                         
تعمیر هیدروموتور پیستونی شعاعی Staffa تعمیر هیدروموتور پیستونی شعاعی Staffa تعمیر هیدروموتور پیستونی شعاعی Staffa

مزایای تست تجهیزات هیدرولیک در شرکت هیدروآزما                                                                                                                                                                     

 

 « تعمیر پمپ هیدرولیک Vickers PVB15 » 

 تعمیر و بازسازی و تست در شرکت هیدروآزما 

تعمیر پمپ هیدرولیک مدار باز، پیستون محوری، جابجایی متغیر Vickers PVB15 دارای کنترل cut-offتعمیر پمپ هیدرولیک مدار باز، پیستون محوری، جابجایی متغیر Vickers PVB15 دارای کنترل cut-offتعمیر پمپ هیدرولیک مدار باز، پیستون محوری، جابجایی متغیر Vickers PVB15 دارای کنترل cut-offپمپ هیدرولیکی ویکرز مدار باز، پیستون محوری، جابجایی متغیر دارای کنترل cut-off پس از تشکیل پرونده، عیب‌یابی، دمونتاژ شد و قطعات پمپ از جمله روتور، پیستون، کفشک‌ها، پلیت‌ها و ... را مورد بررسی قرار گرفت. عیب‌ ها برطرف و پمپ هیدرولیکی Vickers مونتاژ گشت.


 
تعمیر پمپ هیدرولیک مدار باز، پیستون محوری، جابجایی متغیر Vickers PVB15 دارای کنترل cut-offتعمیر پمپ هیدرولیک مدار باز، پیستون محوری، جابجایی متغیر Vickers PVB15 دارای کنترل cut-off تعمیر پمپ هیدرولیک مدار باز، پیستون محوری، جابجایی متغیر Vickers PVB15 دارای کنترل cut-offپس از اتمام فرایند تعمیر، پمپ هیدرولیکی جهت تست و تنظیم به واحد تست انتقال یافت.در پایان پمپ بسته‌بندی شده و گزارش تست به‌همراه نمودار تحویل مشتری می‌گردد.تعمیر پمپ هیدرولیک مدار باز، پیستون محوری، جابجایی متغیر Vickers PVB15 دارای کنترل cut-offتعمیر پمپ هیدرولیک مدار باز، پیستون محوری، جابجایی متغیر Vickers PVB15 دارای کنترل cut-offتعمیر پمپ هیدرولیک مدار باز، پیستون محوری، جابجایی متغیر Vickers PVB15 دارای کنترل cut-off

 

  « تعمیر پمپ هیدرولیک  Rexroth A4VG180 » 

 تعمیر و بازسازی و تست در شرکت هیدروآزما 

تعمیر پمپ هیدرولیک مدار بسته، پیستون محوری Rexroth A4VG180تعمیر پمپ هیدرولیک مدار بسته، پیستون محوری Rexroth A4VG180تعمیر پمپ هیدرولیک مدار بسته، پیستون محوری Rexroth A4VG180پمپ هیدرولیکی رکسروت مدار بسته، پیستون محوری جهت عیب‌یابی به واحد فنی ارجاع گردید. تمامی قطعات پمپ از جمله روتور، پیستون، کفشک‌ها، پلیت‌ها و ... را مورد بررسی فنی قرار دادند  و پس از عیب‌یابی، فرایند تعمیر پمپ هیدرولیکی و در اخر برای صحت عملکرد جهت تست و تنظیم به واحد تست انتقال یافت.

  « تعمیر پمپ هیدرولیک Hydromatik A4V250 » 

 تعمیر و بازسازی و تست در شرکت هیدروآزما 

تعمیر پمپ هیدرولیک مدار بسته، پیستون محوری Rexroth A4VG180تعمیر پمپ هیدرولیک مدار بسته، پیستون محوری Rexroth A4VG180تعمیر پمپ هیدرولیک مدار بسته، پیستون محوری Rexroth A4VG180پمپ هیدرولیکی Hydromatik با دستگاه، شست و شو شده و بعد دمونتاژ گردید. عیب‌های موجود برطرف و پمپ هیدرولیکی Hydromatik مونتاژ گشت پس از اتمام فرایند تعمیر، پمپ هیدرولیکی جهت تست و تنظیم به واحد تست انتقال یافت.

  « تعمیر هیدروموتور Hagglunds » 

  تعمیر و بازسازی و تست در شرکت هیدروآزما 

تعمیر هیدروموتور Hagglundsتعمیر هیدروموتور Hagglundsتعمیر هیدروموتور Hagglunds هیدروموتور Hagglunds  پس از تشکیل پرونده، دمونتاژ و عیب‌یابی سپس برطرف کردن عیب ها و بلافاصله پس از اتمام تعمیر و مونتاژ آن جهت تست و تنظیم به واحد تست انتقال یافت.    

 « تعمير پمپ هيدروليك Linde مدل BPV70 » 

 تعمیر و بازسازی و تست در شرکت هیدروآزما 

تعمير پمپ هيدروليك Linde مدل BPV70تعمير پمپ هيدروليك Linde مدل BPV70تعمير پمپ هيدروليك Linde مدل BPV70 پمپ هیدرولیکی لینده پس از اختصاص کد، با دستگاه، شست و شو داده شده و سپس جهت عیب‌یابی به واحد فنی ارجاع گردید. پس از دمونتاژ کامل پمپ هیدرولیکی ضمن شست‌و‌شوی قطعات آن، تمامی قطعات پمپ از جمله روتور، پیستون، کفشک‌ها، پلیت‌ها و ... را مورد بررسی فنی قرار دادند که پس از عیب‌یابی اولیه و تأیید مشتری، عیب‌های موجود برطرف و پمپ هیدرولیکی Linde مونتاژ گشت. پمپ هیدرولیکی جهت تست و تنظیم به واحد تست انتقال یافت.
تعمير پمپ هيدروليك Linde مدل BPV70تعمير پمپ هيدروليك Linde مدل BPV70 تعمير پمپ هيدروليك Linde مدل BPV70متعلق به ماشين كشاورزى چاپر
نوع پمپ: مدار بسته، پيستون محورى
نوع تحريك زاويه پمپ: پروپرشنال دستى (اهرم)
.

 « تعمير پمپ بيل مكانيكى  Komatsu PC200-7 » 

 تعمیر و بازسازی و تست در شرکت هیدروآزما 

تعمير پمپ بيل مكانيكى  Komatsu PC200-7تعمير پمپ بيل مكانيكى  Komatsu PC200-7تعمير پمپ بيل مكانيكى  Komatsu PC200-7 شرکت هیدرو آزما بعد از دمونتاژ کردن پمپ کوماتسو سپس عیب یابی و تأیید مشتری، عیب‌های موجود برطرف و پمپ Komatsu هیدرولیکی مونتاژ و در مرحله بعد تست صورت میگیرد. و در پایان بسته بندی می شود.تعمير پمپ بيل مكانيكى  Komatsu PC200-7تعمير پمپ بيل مكانيكى  Komatsu PC200-7تعمير پمپ بيل مكانيكى  Komatsu PC200-7تست و تعمير پمپ هيدروليكی بيل مكانيكى Komatsu PC200-7
نوع پمپ : مدار باز، پيستونى محورى، دو طبقه 
رگلاتورها : كنترل LS، كنترل توان است.

 « تعمير پمپ هیدرولیک Rexroth » 

 تعمیر و بازسازی و تست در شرکت هیدروآزما 

تعمير پمپ دو طبقه پيستون محورى Rexroth دستگاه مادر: شاول ليبهر Liebherrتعمير پمپ دو طبقه پيستون محورى Rexroth دستگاه مادر: شاول ليبهر Liebherrتعمير پمپ دو طبقه پيستون محورى Rexroth دستگاه مادر: شاول ليبهر Liebherr در ابتدا پمپ رکسروت دو طبقه پيستون محورى Rexroth دستگاه مادر: شاول ليبهر Liebherr دمونتاژ شده و قطعات آن عيب يابى گرديد. ولوپليت هر دو طبقه آسيب شديد ديده بود لذا تعويض شدند. آب بندى روتور و پليت همچنين پشت پليت و درب پمپ و نيز آب بندى روى سواش پليت با لپينگ اصلاح شد. رگلاتورهاى پمپ نيز سرويس شده و كيت آب بندى پمپ تعويض گرديد. ساير لقى هاى قطعات داخلى پمپ به حد مجاز رسيده و در نهايت پمپ مونتاژ شد.

تعمير پمپ دو طبقه پيستون محورى Rexroth دستگاه مادر: شاول ليبهر Liebherrتعمير پمپ دو طبقه پيستون محورى Rexroth دستگاه مادر: شاول ليبهر Liebherr تعمير پمپ دو طبقه پيستون محورى Rexroth دستگاه مادر: شاول ليبهر Liebherr پمپ رکسروت هیدرولیکی جهت تست و تنظیم به واحد تست انتقال یافت. در پایان پمپ بسته‌بندی شده و گزارش تست به‌همراه نمودار تحویل مشتری گردید.

 « تعمير پمپ پيستونى Rexroth A10VO100DFR  » 

 تعمیر و بازسازی و تست در شرکت هیدروآزما 

 تعمير پمپ پيستونى Rexroth A10VO100DFR تعمير پمپ پيستونى Rexroth A10VO100DFR تعمير پمپ پيستونى Rexroth A10VO100DFR پمپ رکسروت دمونتاژ شده و تمامی قطعات پمپ از جمله روتور، پیستون، کفشک‌ها، پلیت‌ها و ... را مورد بررسی فنی قرار دادند که پس از عیب‌یابی اولیه و تأیید مشتری، عیب‌های موجود برطرف و پمپ هیدرولیکی Linde مونتاژ گشت. پس از اتمام فرایند تعمیر، پمپ هیدرولیکی جهت تست و تنظیم به واحد تست انتقال یافت.
 
 تعمير پمپ پيستونى Rexroth A10VO100DFR سپس پس از اتمام تست و تأیید صحت عملکرد و بازدهی مورد نظر، پمپ بسته‌بندی شده و گزارش تست به‌همراه نمودار تحویل مشتری می‌گردد.

  معرفی شرکت هیدروآزما 

شرکت هیدروآزما در زمینه تعمیر و تست تجهیزات مختلف سیستم هیدرولیکی از جمله پمپ های پیستونی ، هیدروموتورها و شیرهای هیدرولیکی برندهای مختلف از جمله رکسروت (Rexroth) ، لینده (Linde) ، کاوازاکی (Kawasaki) ، کوماتسو (Komatsu) ، دنیسون (Denison) ، پارکر (Parker) ، برونینگ هاوس (Brueninghaus)، کاترپیلار (Caterpillar) ، زاور دانفوس (Sauer Danfoss) ، ویکرز (Vickers) ، ایتون (Eaton)، لیبهر (Liebherr) و غیره تخصص دارد.

امکانات و تجهیزات شرکت هیدرو آزما شامل دستگاه تست دینامیک تجهیزات هیدرولیک ، دستگاه تراش ، دستگاه لپینگ، دریل ستونی ، دستگاه شستشوی اتوماتیک و موارد دیگر است.