پمپ A11VO160 از دست رفته ... خورد شده ...

A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...

چند تصویر تأسف بار از یک پمپ مدار باز A11VO160 ، به اعتقاد من
این پمپ حتی دارای پلاک قدیمی با نام Hydromatik بود که این روزها
کمتر دیده می شود.  پمپ کاملاً از بین رفته است ... به خرابی پشت پلیت
توجه کنید که لپ کردن آن کاری طاقت فرسا است...

A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...

 

A Way To Insert A Rotary Group Into an Axial piston PumpA Way To Insert A Rotary Group Into an Axial piston PumpA Way To Insert A Rotary Group Into an Axial piston Pump

این روش زیبایی برای جا زدن روتاری گروپ پمپ یا هیدروموتورهای پیستون محوری است که در آن پیستون‌ها رو به پایین هستند. اغلب اوقات فضای کافی برای نگه داشتن پیستون‌ها و پیستون‌گیر با نوک انگشتان وجود ندارد، و از آنجا که پیستون‌ها تمایل دارند از روتور درآیند، ممکن است روند وارد کردن روتاری گروپ تا حدی دشوار شود و شما را مجبور کند پوسته را به پهلو بخوابانید و مجموعه روتاری گروپ را به‌صورت افقی جا بزنید.
یک اورینگ ساده (البته به اندازه کافی بزرگ) که حلقه‌وار گره خورده، می تواند کمک بزرگی باشد. بدین‌وسیله یک نگهدارنده‌ی کشسان درست می‌کنید که به پیستون‌ها را به سمت داخل وارد می‌کند و اجازه نمی دهد آنها از روتور خارج شوند. خود تصاویر کاملاً گویا هستند. فقط فراموش نکنید که بعد از جا زدن روتاری گروپ اورینگ را خارج کنید!

A Way To Insert A Rotary Group Into an Axial piston Pump A Way To Insert A Rotary Group Into an Axial piston Pump A Way To Insert A Rotary Group Into an Axial piston Pump

برگرفته از وب‌سایت: www.insanehydraulics.com