آموزش مقدماتی هیدرولیک

سيستم هيدروليک چگونه کار مي کند؟   به طور کلي يک سيستم هيدروليک چهار کار اساسي انجام می‌دهد: ۱) تبديل انرژی مکانيکی به قدرت سيال تحت فشار به وسيله پمپ‌ها ۲) انتقال سيال تا نقاط مورد نظر توسط لوله‌ها و شيلنگ‌ها ۳) کنترل فشار، جهت و جريان سيال توسط شيرها ۴) انجام کار توسط عملگرها