حضور هیدروآزما در نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش 96

حضور هیدروآزما در نمایشگاه بین المللی دریایی صنایع در کیش، این نمایشگاه در تاریخ ۱۲ تا ۱۴دسامبر سال ۲۰۱۷ با حضور تعدادی از شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی برگزار شد.