فراخوان جذب نیرو در شرکت هیدرو آزما

1.کارشناس مکانیک (کدشغلی: HA-11) شرایط احراز:– کارشناسی‏‏‌ارشد یا کارشناسی مکانیک– حداقل 5 سال سابقه‏‏‌ی مفید و مرتبط– تسلط بر دانش و فنون طراحی، نقشه‏‏‌خوانی، و هیدورلیک– تسلط بر نرم‌‏افزارهای عمومی (مانند Office) و تخصصی مربوطه (مانند AutoCad، و Catia)جنسیت: آقانوع همکاری: تمام وقتمزایا: – حقوق توافقی – مزایا مطابق قانون کار – بیمه – اضافه‌کاری