معرفی شرکت ایتون

آشنایی با برند ایتون Eaton و معرفی محصولات ایتون Eaton همه چیز از سال 1911 با جوزف ایتون آغاز شد. در زمانی که حمل و نقل در آستانه تغییر چشمگیر قرار داشت ، او روی ایده جدیدی سرمایه گذاری کرد – اولین محور کامیون دنده ای. بیش از 100 سال بعد ، اگرچه تجارت ما