پیگیری خدمات

شرکت هیدروآزما بخش پیگیری خدمات را به مشتریان خود ارائه کرد تا بتوانند در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنند، این بخش شامل تست، تعمیر و فروش می‌باشد.جهت استفاده از این خدمت ابتدا در سایت ثبت نام نمائید. برای ثبت نام ابتدا وارد منو خدمات/پیگیری خدمات را کلیک کنید. در صفحه‌ی پیگیری خدمات روی