چک ولو هیدرولیک رکسروت SL و SV

پیلوت یا پایلوت در هیدرولیک به عنوان پورت کمکی شناخته می شود چه در شیر های برقی و چه در قفل ها، برای اینکه عملکرد شیر یک طرفه هیدرولیک رکسروت بهتر انجام شود یک پورت کمکی در اسپول شیر قرار می دهند که عملکرد شیر راحت تر انجام شود. برای مثال در قفل کن های SV و SL برای اینکه مسیر را قفل یا باز کنند باید یک پیلوت روغن به اسپول داده شود. این پیلوت فرمان یا X می تواند باشد و یا Y اگر تک پیلوت باشد یک عدد پورت X دارد اگر دو پایلوت باشد به جز X یک پورت Y هم دارد به عبارت دیگر دو عدد پیلوت گرفته می شود برای اینکه اسپول جابجا شود یا مسیر در مواقع نیاز باز و یا بسته شود.

متریال چک ولو هیدرولیک رکسروت SL پیلوتی

مدل شیر یک طرفه هیدرولیک رکسروت SLشماره متریال شیر یک طرفه هیدرولیک رکسروت SL
SL 10 GA1-4X/R900483370
SL 10 GB1-4X/R900451135
SL 10 PA1-4X/R900483371
SL 10 PB1-4X/R900443419
SL 15 GA1-4X/R900587553
SL 20 PA1-4X/R900587559
SL 20 PB1-4X/R900599586
SL 25 GA1-4X/R900587555
SL 30 GA1-4X/R900587556
SL 30 PA1-4X/R900587560
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
021661540240216615392809309607484