چک ولو هیدرولیک رکسروت SL و SV

پیلوت یا پایلوت در هیدرولیک به عنوان پورت کمکی شناخته می شود چه در شیر های برقی و چه در قفل ها، برای اینکه عملکرد شیر یک طرفه هیدرولیک رکسروت بهتر انجام شود یک پورت کمکی در اسپول شیر قرار می دهند که عملکرد شیر راحت تر انجام شود. برای مثال در قفل کن های SV و SL برای اینکه مسیر را قفل یا باز کنند باید یک پیلوت روغن به اسپول داده شود. این پیلوت فرمان یا X می تواند باشد و یا Y اگر تک پیلوت باشد یک عدد پورت X دارد اگر دو پایلوت باشد به جز X یک پورت Y هم دارد به عبارت دیگر دو عدد پیلوت گرفته می شود برای اینکه اسپول جابجا شود یا مسیر در مواقع نیاز باز و یا بسته شود.

متریال چک ولو هیدرولیک رکسروت SV

مدل شیر یک طرفه هیدرولیک رکسروت SLشماره متریال شیر یک طرفه هیدرولیک رکسروت SL
SV 10 GA1-4X/R900483368
SV 10 GB1-4X/R900453511
SV 10 PA1-4X/R900483369
SV 10 PB1-4X/R900467724
SV 15 GA1-4X/R900587549
SV 20 PA1-4X/R900587550
SV 20 PB1-4X/R900587557
SV 25 GA1-4X/R900587551
SV 30 GA1-4X/R900587552
SV 30 PA1-4X/R900587558
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
021661540240216615392809309607484