شیر پروپرشنال پارکر d41f

شیر پروپرشنال پارکر از خانواده شیرآلات هیدرولیک می باشد.کار اصلی این محصولات کنترل کردن شرایط سیستم هیدرولیکی است. و به راحتی می تواند دبی و یا روغن هیدرولیک را بررسی و کنترل نماید.

سیستم و تکنولوژی بکار رفته در شیر پروپرشنال هیدرولیک پارکر بسیار بالا است که باعث شده قیمت این نوع شیر هیدرولیکی بالا رود. این نوع شیرهای هیدرولیکی هم کاربرد عمومی مانند قسمت های ماشین کاری و هم کاربرد نظامی و ارتشی مانند هدایت باله های موشکی را دارند.

انواع شیر پروپرشنال هیدرولیک پارکر:

  1. کنترل جهت و فرمان
  2. کنترل دبی
  3. کنترل فشار

شیر پروپرشنال پارکر d41f در یک سیستم هیدرولیکی میزان فشار روغن و یا میزان دبی را هدایت و کنترل می کنند. در یک سیستم میزان فشار لازم را به نقطه دلخواه و مورد نظر را کنترل و انتقال می دهد.و در مواقعی که سرعت بالا و نیروی پایین نیاز است.

شیر های پروپرشنال کنترل جهت دایرکشنال

با استفاده از شیر های کنترل جهت پروپرشنال می توان حرکت عمگر را به صورت دقیق اصطلاحا به صورت صفر ویکی کنترل کرد در مدار هایی که مطلوب گرفتن ضربه های سیستم و کنترل دقیق سرعت است از شیر های پورپرشنال استفاده می شود شیرهای پروپرشنال پلی است بین شیرهای دیجیتال و شیرهای سروو.

می توان گفت ترکیب دو سیستم تغییرپذیری مداوم الکتریکی (سیستم سروو) و سیستم تغییرناپذیری الکتریکی (سیستم دیجیتال) می شود شیر پورپورشنال.

شیر های پورپرشنال دایرکشنال به صورت کارت سرخود و کارت جدا موجود می باشند کارت پرپرشنال به عنوان یک درایور شیر می باشد که ولتاژ مورد نیاز شیر را تامین می کند

pdf کاتلوگ شیر پرپرشنال پارکر

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
021661540240216615392809309607484