فروش شیر پروپرشنال کنترل جهت دوپلوماتیک

در واقع شیر های پروپرشنال از انواع هیدورلیکی می باشند که از یک مدار کنترلی الکترونیک برخوردار است.

کنترل دقیق دبی یا فشار روغن هیدورلیک را بر عهده دارد.

به کمک این نوع شیر به طور مثال می توان مکان یک هیدورلیک را کنترل کرد

این شیر معمولا برای کنترل جهت و سرعت محرک های هیدرولیک و موقعیت بکار می رود.

به تناسب جریان تامین شده برای سلونوئید، مقدار باز شدن شیر و در پی آن مقدار جریان به صورت پیوسته قابل تنظیم می باشد.

این مجموعه مستقیما بوسیله جریان تولیدی واحد قدرت، کنترل می شود.

مشخصات عملکردی شیر

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50درجه سانتی گراد)

  • حداکثر دبی حجمی (بر اساس تیپ) تا 90 لیتر در دقیقه
  • حداکثر فشار کاری 320 بار
  • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
  • وزن: از 4.4 تا 5.9 کیلوگرم

فروش انواع شیر پروپرشنال کنترل جهت Duplomatic در شرکت هیدروآزما

  • شیر پروپرشنال کنترل جهت پیلوت DSE5
  • شیر پروپرشنال کنترل جهت DSE3G
  • شیر پروپرشنال کنترل جهت DSE3
  • شیر پروپرشنال کنترل جهت پیلوت DSPEG
  • شیر پروپرشنال کنترل جهت پیلوت DSPE
  • شیر پروپرشنال کنترل جهت پیلوت DSE5G

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
021661540240216615392809309607484