شیر کنترل جهت هیدرولیک چیست؟

شیر کنترل جهت وظیفه مشخص کردن جهت سیال در مدار هیدرولیک را بر عهده داردشیرهای کنترل جهت دارای یک اسپول می باشند که این اسپول به گونه ای طراحی شده است که با بدنه شیر آب بند بوده و بسته به نوع شیر دارای تعدادی راهگاه (پورت) می باشد که با حرکت اسپول یک راهگاه باز ویا بسته می شود. برای درک این مفهوم به شکل زیر توجه نمایید 

نحوه نامگذاری شیر کنترل جهت – نحوه نامگذاری شیرهای هیدرولیک

یک شیر کنترل جهت را در هیدرولیک و یا پنیوماتیک بر اساس دو مولفه یعنی تعداد پورت ها و تعداد حالاتی که اسپول قرار می گیرد نامگذاری می شود

تعداد حالت ها/تعداد پورت ها

.به عنوان مثال اگر در مداری از شیر ۴/۳ نام برده می شود به این معناست که دارای ۴ پورت و ۳ حالت قرارگیری اسپول می باشد

بخش‌ های مختلف شیر کنترل

شیرهای کنترلی بسته به نوع خود می‌ توانند دارای بخش‌ های مختلفی باشند. اما در یک حالت کلی می‌ شود قسمت‌ های مختلف یک شیر کنترل را به سه دسته اصلی تقسیم کرد.

  • بدنه شیر:  المان‌ ها و تجهیزات مربوط به تغییر حالت شیر در این قسمت تعبیه شده اند که برخی از آنها عبارتند از: پروانه، توپی، گلاب یا پلاک و…
  • نشانگر شیر کنترل: این بخش از شیر کنترل وظیفه این را بر عهده دارد تا اطمینان داشته باشید شیر به اندازه مورد نظر باز یا بسته شده می باشد. وجود این قسمت موجب می گردد که بتوانید مشکلاتی مانند قطع شدن ارتباط سیگنال کنترل با شیر را پشت سر بگذارید.
  • محرک شیر کنترل: وظیفه این قسمت تنظیم کردن موقعیت شیر می باشد و بسته به نوع تجهیزات مورد نظرتان وظیفه کنترل قسمت‌ هایی مانند پروانه، پلاگ، توپی و… را بر عهده خواهد داشت.

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
021661540240216615392809309607484