شیر کاهنده فشار بوش رکسروت

شیر کاهنده فشار یا ردیوسر والو به ۲ دسته ردیوسر تحریک مستقیم و ردوسر والو تحریک با خط پیلوت تقسیم می‌شوند.

شرکت بوش رکسروت برای شیرهای کاهنده فشار خود دارای کد اختصارات زیر می‌باشد

اختصاراتمعنی
DRشیر ردیوسر یا کاهنده فشار
Dتحریک مستقیم
Vتحریک پیلوت
Zشیر بصورت ماژولار
Gاتصال رزوه ای یا تو راهی
Kنصب به صورت بلوکی برای کارتریج
 ۶G1/4   سایز شیر رکسروت به اینچ
۱۰G3/8 سایز شیر رکسروت به اینچ 
۱۶G1/2    سایز شیر رکسروت به اینچ
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
021661540240216615392809309607484