شیر ترتیبی فشار بوش رکسروت

شیر ترتیبی رکسروت sequence valve به ۲ دسته تحریک مستقیم و تحریک پیلوتی تقسیم می‌شوند:

شیر ترتیبی هیدرولیک، شیر کنترل فشاری است که پس از رسیدن فشار به مقدار مورد نظر، جریان روغن را در مدار ثانویه جاری می‌سازد. در حقیقت برای اطمینان از رسیدن فشار یک شاخه مدار هیدرولیک به مقدار معین قبل از فعالیت شاخه دیگری از مدار طراحی شده است.

شرکت بوش رکسروت برای شیرهای ترتیبی خود دارای اختصارات زیر می‌باشد

اختصاراتمعنی
DZشیر ترتیبی یا سکوئنس والو
Dتحریک مستقیم
Zشیر بصورت ماژولار
 ۶G1/4   سایز شیر رکسروت به اینچ
۱۰G3/8 سایز شیر رکسروت به اینچ 
۱۶G1/2    سایز شیر رکسروت به اینچ
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
021661540240216615392809309607484