مدار هیدرولیک چیست؟

مدار هیدرولیک (به انگلیسی Hydraulic circuit) مداری است با کارکردی مشابه مدار الکتریکی با این تفاوت که به جای جریان الکتریکی، جریان سیال در آن هست و توسط تجهیزات هیدرولیک کنترل می‌شود.

انواع مدار هیدرولیک

به طور کلی در مهندسی هیدرولیک ما سه نوع مدار داریم :

1 – مدارات هیدرولیک حلقه باز  ( OPEN LOOP CIRCUT )

2 – مدارات هیدرولیک حلقه بسته ( CLOSED  LOOP CIRCUT )

3 – مدارات هیدرولیک نیمه حلقه بسته ( SEMI-CLOSED LOOP CIRCUT )

چند نمونه مدار هیدرولیک

مدار کنترل حرکت سیلندر یک کاره

مدار هیدرولیک چیست؟|طراحی|ساخت|آموزش|قیمت|انواع|نقشه|اجزای
Single Acting Hydraulic Cylinder Control Circuit

مدار کنترل حرکت سیلندر دو کاره

مدار هیدرولیک چیست؟|طراحی|ساخت|آموزش|قیمت|انواع|نقشه|اجزای
Extend. Hold. Retract.

سیستم هیدرولیک دو پمپی

مدار هیدرولیک چیست؟|طراحی|ساخت|آموزش|قیمت|انواع|نقشه|اجزای

سیلندر هیدرولیک همراه با کانتر بالانس

مدار هیدرولیک چیست؟|طراحی|ساخت|آموزش|قیمت|انواع|نقشه|اجزای

مدار حرکت ترتیبی سیلندرهای هیدرولیک

مدار هیدرولیک چیست؟|طراحی|ساخت|آموزش|قیمت|انواع|نقشه|اجزای

 مدار قفل آن سیلندر

مدار هیدرولیک چیست؟|طراحی|ساخت|آموزش|قیمت|انواع|نقشه|اجزای
LOCKED CYLINDER USING PILOT CHECK VALVES

مدار رفت و برگشت اتوماتیک سیلندر

مدار هیدرولیک چیست؟|طراحی|ساخت|آموزش|قیمت|انواع|نقشه|اجزای

 حرکت سینکرون سیلندرهای هیدرولیک

مدار هیدرولیک چیست؟|طراحی|ساخت|آموزش|قیمت|انواع|نقشه|اجزای
Cylinders hooked in parallel will not operate in synchronization.

سیستم ترمز هیدروموتور

مدار هیدرولیک چیست؟|طراحی|ساخت|آموزش|قیمت|انواع|نقشه|اجزای
HYDRAULIC MOTOR BRAKING SYSTEM

کنترل سرعت موتور هیدرولیک

مدار هیدرولیک چیست؟|طراحی|ساخت|آموزش|قیمت|انواع|نقشه|اجزای
SPEED CONTROL OF A HYDRAULIC MOTOR

مدار کنترل سرعت سیلندر هیدرولیک

مدار هیدرولیک چیست؟|طراحی|ساخت|آموزش|قیمت|انواع|نقشه|اجزای
SPEED CONTROL OF A HYDRAULIC CYLINDER
  • کنترل سرعت از طریق جریان ورودی
  • کنترل سرعت از طریق جریان خروجی
  • راه اندازی هیدروموتور
  • مدار بی بار کننده پمپ
  • مدار سوئیچ فشاری
  • مدار تأمین کننده در سطح فشار کنترلی
  • مدار شامل فلودیوایدر
  • مدار شیر یک طرفه را به عنوان مدارات پایه می نامند.

مدارهای خاص

مدار سیستم لودر

مدار هیدرولیک چیست؟|طراحی|ساخت|آموزش|قیمت|انواع|نقشه|اجزای

مدار سیستم وینچ

مدار هیدرولیک چیست؟|طراحی|ساخت|آموزش|قیمت|انواع|نقشه|اجزای

مدار سیستم چوب خرد کن

مدار هیدرولیک چیست؟|طراحی|ساخت|آموزش|قیمت|انواع|نقشه|اجزای
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
021661540240216615392809309607484