آموزش مقدماتی هیدرولیک 

سيستم هيدروليک چگونه کار مي کند؟

به طور کلي يک سيستم هيدروليک چهار کار اساسي انجام می‌دهد:

۱) تبديل انرژی مکانيکی به قدرت سيال تحت فشار به وسيله پمپ‌ها

۲) انتقال سيال تا نقاط مورد نظر توسط لوله‌ها و شيلنگ‌ها

۳) کنترل فشار، جهت و جريان سيال توسط شيرها

۴) انجام کار توسط عملگرها (سيلندرها و موتورهای هيدروليکی)

به مجموعه عوامل چهارگانه فوق مدار هيدروليکی مي گويند. که عملکرد صحيح آن بيش از هر چيزی به کنترل دقيق وابسته است.

اجزاء تشکيل دهنده سيستم هيدروليک

عوامل تشکيل دهنده يک سيستم هيدروليک صرفنظر از کاربرد آن‌ها، به چهار قسمت اصلی تقسيم می‌شود:

۱) مخزن جهت نگهداری سيال

۲) پمپ

۳) شيرها

۴) عملگرها (سیلندرها و هیدروموتورها)

اصول پايه‌ای هيدروليک

قانون پاسکال

قانون پاسکال یکی از قوانین پایه‌ی قدرت سیالات است.

این قانون بیان می‌کند: «فشار محبوس در یک ظرف حاوی سیال، به‌طور مساوی در تمام جهات و عمود بر سطوح محفظه اعمال می‌شود».

به عبارت دیگر اگر سوراخی در یک محفظه یا خطوط تحت فشار ایجاد کنید، سیال به بیرون فواره می‌کند.

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
021661540240216615392809309607484